Gedrag- en Fair-play regels EENDRACHT Arnhem

 1. Accepteer het gezag van de scheidsrechter en waardeer zijn rol.
   
 2. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd.
   
 3. Respecteer andermans eigendommen. Kortom: blijf van de spullen van een ander af.
   
 4. Toon in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders
   
 5. Respecteer andermans geloof, huidskleur, afkomst, uiterlijk en geaardheid.
   
 6. Drugs en geweld worden op onze accommodatie niet geaccepteerd en daar staan ook zware sancties op en melding bij de politie
   
 7. Blijf achter de hekken c.q. reclameborden tijdens een wedstrijd.
   
 8. Van iedere speler/speelster wordt verwacht dat hij/zij de normen en waarden, zoals die bij  Eendracht Arnhem gelden,  respecteert en hanteert.
   
 9. In het kader van een goede integratie binnen onze vereniging van allochtone spelers/speelsters is het verplicht om de  Nederlandse taal als voertaal te hanteren.
   
 10. Voor en tijdens wedstrijden en trainingen mogen er door de spelers/speelsters geen alcoholische dranken worden  genuttigd.
   
 11. Bij verhindering van een training meldt hij/zij zich telefonisch af. Uiterlijk anderhalf uur voor aanvang van de training bij  trainer of leider.
   
 12. Bij verhindering van een wedstrijd meldt hij/zij zich mondeling/telefonisch uiterlijk op de donderdagavond af bij de trainer  of leider.

   
 13. De kleedkamer wordt zowel thuis- als bij uitwedstrijden schoon achtergelaten. Dat geldt ook voor na de trainingen.
   
 14. De speler/speelster betaalt zelf een gele/rode kaart die is opgelegd door de K.N.V.B.. Nadat de boetebrief is ontvangen,  moet binnen een week het bedrag van de boete overgemaakt worden op het rekeningnummer van .Eendracht Arnhem. Wordt dit niet gedaan, dan mag je de
  eerstvolgende wedstrijd niet spelen. Als een wedstrijd wordt onderbroken of gestaakt n.a.v. gedrag van de speler/speelster en volgt hieruit een boete van de  K.N.V.B., dan moet de speler/speelster deze boete zelf betalen d.m.v. overmaking op het rekeningnummer van
  Eendracht.
   
 15. De speler/speelster draagt zorg voor de gebouwen, materialen en ballen en mag anderen er op aanspreken indien zij dat  niet doen.
   
 16. De speler/speelster gedraagt zich correct t.o.v. medespelers/medespeelsters, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainers, ouders, terreinmeester, jeugdcommissieleden, bestuur. Gebeurt dit niet, dan kan de trainer c.q. het bestuur een sanctie opleggen.
   
 17. Bij afwezigheid zonder kennisgeving kan de speler/speelster een sanctie opgelegd worden
   
 18. De speler/speelster speelt bij wedstrijden in het officiƫle Eendracht tenue, t.w. blauw shirt, witte broek en blauwe kousen .
Terug naar boven