Binnen en buiten de (Eendracht) lijntjes

Een verenging volop in beweging, een korte terug- en vooruitblik

www.eendrachtarnhem.nl
Eendracht Arnhem is volop in beweging. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik

Het bestuur wordt sinds juli ondersteund door een Technische Commissie (Jessica Overweg & Vincent Courbois richten hun vizier vooral op de jeugd , Willem Visser & Glenn Rijksen op de seniorenafdeling) die hen met veel zaken op voetbaltechnisch gebied (zowel op jeugd als senioren als op prestatief en recreatief niveau) ontziet. Meestal werken zij achter de schermen en vallen hun werkzaamheden en behaalde resultaten niet altijd op. Maar de volgende 2 (en er zijn er op organisatorisch gebied nog veel meer te bedenken) zullen u misschien niet ontgaan zijn:

    Bij de senioren nemen we weer met een 2e elftal deel aan de competitie.
En dat is goed nieuws want een 2e elftal vormt eigenlijk de bodemvoorziening voor een goed 1e elftal. Het is het vangnet voor spelers die bij 1 net even buiten de boot vallen of terug komen van blessures. Tevens geeft het jonge talenten de kans zich vroegtijdig op een fysiek zwaarder niveau te ontwikkelen en biedt het ondereen korte terug en vooruitblikdak aan spelers die op recreatief niveau een hoger niveau ambiëren. Ook een elftal dat vanuit de vereniging een stuk begeleiding (zoals leider en grensrechter) verdient. Helaas laat die beloning nog een beetje op zich wachten, en dat is meer dan jammer.

    De vereniging kent weer een voetbalschool die op woensdagmiddag onderdak biedt aan jeugdleden en hun / haar vriendjes en vriendinnetjes
om op een speelse manier hun voetbal skills te vergroten en eventueel enthousiast voor de vereniging te maken.

Aan het begin van het seizoen is er al een begin gemaakt met het aanbieden van gezonde(re) voeding in de kantine en rondom thuiswedstrijden het verstrekken van Teamboxen fruit aan de jongste jeugd. De eerste wankele verenigingsstappen in de strijd tegen obesitas en het vergroten van het bewustwordingsproces dat ook met gezonde(re) voeding voor iedereen winst valt te halen. En voetballers van Eendracht Arnhem willen altijd winnen, dus dat komt mooi uit.

In januari hopen we in het gelukkige bezit te zijn van 2 (zowel een mannelijke als een vrouwelijke) opgeleide vertrouwenscontactpersonen die samen met het bestuur vorm gaan geven aan het ontwikkelen en uitvoeren van een stuk Veilig Sport Klimaat binnen de vereniging. Samen maken we een vuist tegen negatief grensoverschrijdend gedrag. Laten we er vooral geen loze kreet van maken, want het zou je als vereniging maar overkomen.

De vereniging gaat als enig overgebleven Arnhemse voetbalclub deelnemen aan het door de gemeentelijke werkgroep Voetbal (bestaande uit afgevaardigden van Gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, KNVB, Arnhemse Voetbal Federatie en speciaal daarvoor ingehuurde projectleider) ontwikkelde masterplan Aanpak Voetbal Arnhem. Kern van het plan is dat er met behulp van specialisten gewerkt gaat worden aan het versterken van de club in al haar facetten.
Vanuit dit project zal ook een nieuw verenigingsbeleidsplan ontwikkeld worden. Alles met als uiteindelijk doel een nog sterkere, gezonde en vitale vereniging te worden met een sterke verankering in de wijk. Want het kan altijd beter en in sommige gevallen moet het simpelweg beter. En met uw hulp gaat dat zeker lukken.

De vereniging gaat een samenwerkingsverband aan met Euro Sportring.
Deze organisatie organiseert in 12 landen in Europa internationale jeugdvoetbaltoernooien, meisjes voetbaltoernooien, senioren voetbaltoernooien en handbaltoernooien waaraan jaarlijks meer dan 8.000 teams uit 30 verschillende landen deelnemen. Bedoeling is dat wij met Pinksteren aanhaken aan een reeds (door ESA samen met v.v. Arnhemia georganiseerd) bestaand groot 2 daags internationaal jeugdtoernooi, waaraan uiteraard ook nog nader te bepalen eigen jeugdteams mogen deelnemen. Het toernooi wordt een co-organisatie van de 3 verenigingen met 3 speellocaties waarbij op de wedstrijddagen naar gelang het toernooiverloop de teams kunnen rouleren.

Eendracht Arnhem dendert dus voort, maar vanaf nu gaat de rem er wel even op. Anders vliegen we misschien de bocht uit, met grote kans dat er mensen ons Eendracht wagentje uit geslingerd worden waar we echt niet zonder kunnen. Want het laatste wat we willen is dat we door overbelasting de toch al vaak schaarse vrijwilligers verliezen die zich met hart en ziel voor de vereniging inzetten.
Maar nu komt het mooie. Doet u nog niets en hebt u een minuutje van uw vrije tijd over (en dat hebt u misschien best wel) dan kunt u ons helpen dat te voorkomen. En natuurlijk leven we in een tijd dat veel mensen zich niet meer voor een langere tijd aan een verenigingsactiviteit willen binden, maar dat hoeft ook niet altijd. We hebben ook mooi afgebakende korte projecten waar we uw hulp ook goed bij kunnen gebruiken. En alles voor het hogere (voetbal)doel: een fijn verenigingsleven voor u en misschien wel uw kind

 


Terug naar boven