Binnen en buiten de (Eendracht) lijntjes

Zo vlak voor de aftrap

www.eendrachtarnhem.nl
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. De aftrap lonkt, tijd om iedereen even bij te praten over dat wat er allemaal de voetbal loze weken bij de vereniging gebeurd en misschien wel veranderd is.

1.    Vertrouwenscontactpersonen (VCP)
De vereniging kan tegenwoordig terugvallen op 2 door het NOC/NSF gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen, te weten mevr. Annie Koenders en dhr. Arend Hogerhorst.
Voor hen die het niet meer precies weten: de Vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (op of buiten de vereniging) en hier met iemand over wil praten. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en werken puur op vertrouwelijke basis. Mocht je ooit je verhaal of misschien wel klacht bij hun kwijt willen dan kun je ze natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken, maar je mag ze ook e-mailen: vertrouwenscontactpersoon@eendrachtarnhem.nl.
Alleen zij krijgen deze binnenkomende e-mailberichten te zien. We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar maak als het nodig is gewoon gebruik van hun kennis en kunde. Want iedereen en elke club kan slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag worden, zelfs bij Eendracht Arnhem.

2.    Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Met ingang van dit seizoen dient iedereen die een begeleidende rol (bijvoorbeeld trainer of leider) bekleed een actuele (niet ouder dan 3 jaar) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Is iemand niet in bezit van een VOG dan kan deze via de vereniging gratis aangevraagd worden. Het bestuur zal iedereen die onder het nieuwe VOG-beleid valt benaderen met verdere achtergrond en aanvraag informatie.

3.    Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het zal u niet ontgaan zijn. Sinds 25 mei 2018 is er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze regels gelden ook voor sportverenigingen.
Hoewel niet overal met gejuich ontvangen is er niets mis met de AVG. Het dwingt ook ons als vereniging eens kritisch naar ons eigen handelen over hoe en waarom we met privacygegevens van onze leden omgaan te kijken. Dat heeft geleid tot een eigen Eendracht Arnhem Privacyverklaring welke we als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd hebben (ook te benaderen via https://www.eendrachtarnhem.nl/privacy-beleid). Heel belangrijk voor ons is om te weten hoe u wilt dat we met het delen van uw persoonsgegevens omgaan. Daarvoor hebben wij dan ook een Toestemmingsverklaring Eendracht Arnhem ontworpen waarin u zelf kunt aangegeven welke gegevens wij (los van de verplichte aanmeldingsgegevens bij de KNVB) met anderen mogen delen. We verzoeken iedereen het ingevulde formulier z.s.m. bij het bestuur in te leveren dan wel via privacy@eendrachtarnhem.nl naar ons te mailen.
Tevens zullen wij iedereen die binnen de vereniging met persoonsgegevens werkt (zoals bestuursleden, leiders, trainers, etc.) een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen waarin zij aangeven uw privacy gegevens niet ongevraagd met anderen zullen delen en alleen daarvoor zullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.    

4.    Nieuwe trainingsballen
Elk jeugdelftal begint het seizoen met gloednieuwe trainingsballen. Dat lijkt heel normaal, want natuurlijk moet iedereen bij een voetbalvereniging met goede ballen kunnen trainen. De aanschaf van 200 ballen is echter ook voor een vereniging als de onze een grote kostenpost. Wees er dan ook a.u.b. wel een beetje zuinig op, want we zullen zeker niet elk seizoen tot dit soort grote ballenvervanging acties over kunnen gaan.

5.    Aanzet tot nieuw beleidsplan
Het bestuur heeft tijdens de laatste ledenvergadering beloofd met een opvolger van het Beleidsplan Eendracht Arnhem 2009-2016 (Eendrachtig naar de 100) te komen. Om beleid te kunnen bepalen moet je wel eerst vaststellen wat nu precies de Missie, Doel en Visie van je vereniging is. We zullen tijdens de eerst volgende ledenvergadering dan ook met een voorstel komen hoe deze wat ons betreft er uit komt te zien en na goedkeuring van de vergadering het gaan uitwerken in een nieuw beleidsplan. We kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten. Ons uitgangspunt zal de Open Club gedachte zijn. Wat dat precies is leest u hieronder:
Definitie Open Club (bron NOCNSF):
Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer “reuring” op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

6.    Samenwerkingsverbanden
Vooruitlopend op bovenstaande zijn we wel al druk bezig om te kijken of we met verschillende partijen samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan. Alles met het doel de vereniging nog sterker en toekomstbestendig neer te zetten zonder haar eigen identiteit te verliezen.
Er lopen momenteel al gesprekken met het Wijkteam Leefomgeving Presikhaaf, Sportbedrijf Arnhem, Budosport Arnhem, Stichting Vitanos, Go!KinderResto en binnenkort hopelijk ook basisschool De Parkschool (voormalig Dr. W. Drees- en J.F. Kennedyschool) en K(ind) C(entrum) De Werf.    

7.    GelrePas
Maakt u voor het aan het begin van het seizoen betalen van de contributie gebruik van de GelrePas, vergeet dan niet om het juiste GelrePas(coupon)nummer aan ons door te geven.
 
Laten we er met zijn allen weer een mooi seizoen van maken.

 


Terug naar boven