• Contributie

  Binnen de vereniging gelden de volgde contributie regels.

  Statuten Eendracht Arnhem: Artikel 8 - Contributie
  1.    De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld (behoudens de inflatiecorrectie volgens CBS, die elk jaar op 1 januari wordt doorgevoerd). Zij worden daarbij in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2.    Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het hele verenigingsjaar verschuldigd.


  Als aanvulling daarop staat in het Huishoudelijk Reglement opgenomen: Bij toetreding als lid van de vereniging dient de contributie per giro of bank vooruit te worden betaald door het ondertekenen van een automatische machtiging. Het bestuur is bevoegd een lid tot automatische betaling te verplichten. 

  Momenteel (ingangsdatum 1 januari 2024) zijn de hoogtes van de contributie als volgt vastgesteld

   

   

                                             2024                                         

   

  • Pupillen     5 tm 12 jaar      € 16.00                                        
  • Junioren  13 tm 18 jaar      € 20.00 
  • Senioren                           € 23.00                                
  • 45+ Elftal                          € 18.00                                     
  • G-voetbal                          € 18.00                                      
  • Niet Spelend                      €  6.00                                       
  • Donateur                          Eigen inzicht