• Tot onze grote schrik hebben wij het trieste nieuws ontvangen,dat ons lid Kees de Bruin op 76 jarige leeftijd is overleden.

    Wij wensen de nabestaanden en overige familieleden/vrienden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.