• Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lid gegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist
  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Eendracht Arnhem om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. 

  Bij opzegging van het lidmaatschap zal Eendracht Arnhem de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat Eendracht Arnhem
  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Eendracht Arnhem van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.