Nieuws

Open Club Kompas op agenda Algemene Ledenvergadering

30 september 2018 door Ed van der Laar
www.eendrachtarnhem.nl

Ook voor een vereniging die al meer dan 100 jaar bestaat geldt dat ondanks de rijke historie de blik vooral op de toekomst gericht moet zijn. En die blik op de toekomst moet als het even kan zo helder mogelijk zijn en wordt meestal vorm gegeven in een beleidsplan. Maar om die heldere blik te krijgen moet je in de basis een paar dingen weten: Wie zijn we, waar staan we voor en waarom doen we de dingen die we doen? Met andere woorden: de Missie, het Doel en de Visie van de vereniging.

Ook het bestuur heeft daar zo zijn ideeën over (vorm gegeven in onderstaand Open Club Kompas) maar vindt het onderwerp dermate belangrijk dat zij daarover ook haar leden wil raadplegen. Want het vaststellen van de te varen verenigingskoers is niet iets dat alleen het bestuur bepaalt, maar is iets waar iedereen zijn inbreng in moet kunnen hebben. Kom daarom naar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (vrijdag 19 oktober, aanvang 20.15 uur) en pak je kans om hierover met het bestuur in gesprek te gaan. Samen zijn we Eendracht Arnhem, samen bepalen we de koers. 


 

Eendracht Arnhem / Open Club Kompas

 

Definitie Open Club (bron NOCNSF):

Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer “reuring” op de club en continuïteit van het bestaansrecht

 

Missie Eendracht Arnhem:

om als Open Club met voetbal als (ver)bindend middel de huidige maar ook toekomstige generaties aan het prachtige eeuwenoude Eendracht Arnhem verenigingsleven te binden.

 

Doel Eendracht Arnhem:

de vereniging echt deel uit te laten maken van het leven in het stadsdeel waarin ze haar domicilie heeft: Presikhaaf.

 

Visie Eendracht Arnhem:

de Open Club gedachte is de weg naar een toekomstbestendige vereniging. Open betekend echter niet vrijheid en vrijblijvendheid. Open kan alleen open functioneren als er duidelijke kaders en een sterke verengingsstructuur aanwezig is. Openheid door en dankzij regels. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het vormt de basis voor toekomstbestendig Eendracht Arnhem verenigingsleven. 
www.eendrachtarnhem.nl
In een dag geplaatst en vervolgens in een dag afgesteld. De nieuwe led verlichting laat een verfrissend helder licht over ons… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
Maandag 12 november zullen 4 studenten van de HAN Sportkunde een carrouseltraining (workshop) Sportpedagogiek (met name gericht op… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
Aanstaande zondag 21 oktober spelen onze JO 15-1, JO13-1 en JO 13-2 om 17.30 uur tegen (school)elftallen van Ripley St. Thomas Academy… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
Het kan nooit kwaad als er van een totaal onafhankelijke hoek eens naar je verenigingsorganisatie gekeken wordt. Afgelopen zomer heeft… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
05-10-2016 Meer >

 
 
 
30-03-2016 Meer >
 
Terug naar boven