Nieuws

Om alvast te noteren: de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 oktober 2017

18 september 2017 door Ed van der Laar
www.eendrachtarnhem.nl
Hij zit er er weer aan te komen. Het moment om geinformeerd te worden maar vooral ook het moment / de kans om uw stem te laten horen: de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
De vergadering zal dit jaar op vrijdag 13 oktober 2017 plaatsvinden. Aanvang 20.15 uur. Locatie onze eigen kantine.
De agenda / uitnodiging volgt een dezer dagen, maar u kunt deze datum alvast in uw agenda vastleggen.

Samen zijn we Eendracht Arnhem, samen zijn / bezoeken we ook de ALV.
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGHet bestuur van Eendracht Arnhem nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op 13 oktober 2017, aanvang 20.15 uur in het clubgebouw aan de Doorwerthlaan te Arnhem.

AGENDA


 1. Opening.

  2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
  21 oktober 2016

  3. Ingekomen stukken en mededelingen.

  4. Ingediende voorstellen.
 • (Her)benoeming van een commissie voor het zoeken naar een opvolger voor de af te treden voorzitter Henk Kamerbeek.
 • Lex Peijer licht de bevindingen van de commissie toe.

 1. Jaarverslagen van secretaris en jeugdcommissie.

  6. Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling begroting 2017-2018.

  7. Verslag financiële commissie.

  9. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Willemsen. Het bestuur stelt voor Raymond Courbois als zijn opvolger te benoemen.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Hans Jacobs. Het bestuur stelt voor Vincent Heise als zijn opvolger te benoemen.
 • Het bestuur stelt voor Ed van de Laar te benoemen als bestuurslid algemene zaken.
 • Aftredend is Henk Kamerbeek en niet verkiesbaar. Mocht op dit moment nog geen nieuwe voorzitter bekend zijn, is Henk Kamerbeek bereid nog een jaar als interim voorzitter aan te blijven.
 • Het bestuur heeft een Technische Commissie benoemt, 1 van de T.C. leden licht dit toe.

 1. Verkiezing financiële commissie.

  11. Rondvraag.

  12. Sluiting.

  Voorstellen als bedoeld in punt 4 van deze agenda en kandidaatstellingen voor bestuursfuncties als bedoeld in punt 9 kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een kandidaatstelling behoeft de schriftelijke ondersteuning, voorzien van handtekeningen, van tenminste drie stemgerechtigde leden.
  Alle stemgerechtigde leden kunnen op afspraak met ingang van 10 oktober 2017 inzage krijgen in het financiële verslag, de balans en de begroting.
  De jaarverslagen van het bestuur en de jeugdcommissie, alsmede de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, liggen ter inzage tijdens de vergadering. Op verzoek kunnen deze vooraf door de secretaris worden toegezonden.
.
 

 
www.eendrachtarnhem.nl
Het seizoen 2018/'19 is op zondag 1 juli formeel van start gegaan. Traditioneel worden in juli als eerste de indelingen voor het… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
Het WK voetbal is nog bezig, de schoolvakanties nog maar net begonnen en toch bereiken ons nu al weer de vragen vanaf wanneer er weer… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
  De speeldagenkalender voor het amateurvoetbal voor het seizoen 2018/’19 is bekend. De meeste competities beginnen wederom… Meer >
 
www.eendrachtarnhem.nl
Zaterdag 26 mei is het dan eindelijk zo ver. Dan strijden de elftallen van Eendracht Arnhem G1 en Eendracht Arnhem 45+ 1 om de vel… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
05-10-2016 Meer >

 
 
 
30-03-2016 Meer >
 
Terug naar boven