• Nog maar een het besluit van de ledenraad van 2019 aangaande beleid alcohol, roken en (soft)drugs

  1 apr 2024
 • Belangrijke uitkomst van de heropende Algemene ledenvergadering van afgelopen maandag 18 november is dat we ons allemaal (zowel leden als bezoekers)  stringenter aan de geldende regels omtrent het nuttigen van alcohol, roken en gebruik van (soft)drugs dienen te houden.

  Voor alle duidelijkheid de regels nog eens op een rijtje:

  • het is niet toegestaan (verboden dus) op het terrein in de opstallen (kantine, kleedkamers, etc.) te roken;
  • Op dagen dat de jeugd traint en speelt is het niet toegestaan te roken.
  • het is niet toegestaan (verboden dus) zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen op het terrein te nuttigen;
  • het is niet toegestaan (verboden dus) op het terrein (soft)drugs te gebruiken.   

  Sancties voor drugsgebruik zijn door de ledenvergadering vastgesteld op:

  • 1e overtreding: officiele waarschuwing
  • 2e overtreding: 3 maanden schorsing
  • 3e overtreding: schorsing tot eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (voordracht voor royement)

  Handhaving is niet alleen zaak van het bestuur, maar van iedereen die lid (in welke vorm dan ook) van de vereniging is. Spreek iemand (op een normale manier) aan als hij of zij zich niet aan de regels houdt. Meldt geconstateerd (soft)drugsgebruik altijd bij het bestuur.

  Voor alle duidelijkheid. Als bestuur zouden we het liefste zien dat er op het sportpark in zijn geheel niet meer gerookt zou worden. We doen dan ook een oproep aan alle rokers om als het even kan ook buiten op het terrein niet te roken of als je echt niet zonder kan, het tot een minimum te beperken. De rookvrije generatie komt eraan, laten we ze zeker als sportvereniging proberen alle ruimte te geven.    

   Het Bestuur