• Privacy verklaring

  Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Eendracht Arnhem, gevestigd: Doorwerthlaan 6,
  6825 EX te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
  nummer 40120035.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@eendrachtarnhem.nl

  1)    Welke gegevens verwerkt Eendracht Arnhem en voor welk doel
  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a)    Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht; adresgegevens,
  b)    Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  c)    Legitimatiegegevens, gegevens van Gelrepas;
  d)    Pasfoto (verplicht bij spelende leden of zichtbaarheidsfuncties)
  e)    Aanvullende informatie in geval van lidmaatschap G-voetbal

  Eendracht Arnhem verwerkt de boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a)    Lidmaatschap van Eendracht Arnhem en contributieadministratie;
  b)    Lidmaatschap van de KNVB in Sportlink;
  c)    Correspondentie (Nieuwsbrieven) en zichtbaarheid (Website) Club Assistent
  d)    Sponsorregistratie in Club Assistent
  e)    Elftalindelingen, teamlijsten, vrijwilligersoverzichten voor diensten en activiteiten van Eendracht Arnhem
  Via de voetbal.nl app van de KNVB kunt u zelf de zichtbaarheid van persoonsgegevens in deze app instellen.
  Via een eigen My Club inlogaccount kunt u zelf de zichtbaar van uw persoonsgegevens (e-mailadres, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), Verjaardag, Pasfoto)  op de website van Eendracht Arnhem (Club Assistent) instellen.

  2)    Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om inzicht te krijgen over gebruik van onze website.

  Eendracht Arnhem:
  a)    deelt in geen geval gegevens met Google;
  b)    verwerkt deze gegevens anoniem;
  c)    gebruikt deze gegevens niet voor advertentiedoeleinden

  3)    Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt Eendracht Arnhem uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, tenzij Eendracht Arnhem wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

  4)    Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht Eendracht Arnhem te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Eendracht Arnhem op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Eendracht Arnhem deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Eendracht Arnhem hebben ontvangen.

  5)    Beveiliging persoonsgegevens
  Eendracht Arnhem treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  6)    Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  7)    Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van Eendracht Arnhem. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
  Eendracht Arnhem raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  8)    Wijziging van het privacy beleid
  Eendracht Arnhem past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Eendracht Arnhem raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeert Eendracht Arnhem u via de website.

  9)    Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Eendracht Arnhem wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaand emailadres: privacy@eendrachtarnhem.nl

  10)    Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  Versie: 9 juli 2018