• SECRETARIS

  Functieomeschrijving:

  De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijkse bestuur en heeft zitting in het algemene bestuur.

  Het doel van de functie is het verzorgen van de administratie en het archief van de vereniging. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor:

  • de interne en externe correspondentie binnen de vereniging
  • de archivering van documenten die voor de vereniging van belang zijn
  • de verslaglegging van de jaarlijkse algemene vergadering en de bestuursvergadering
  • de samenstelling en het verspreiden van het jaarverslag
  • de samenstelling van de agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Bestuursvergadering
  • abonnementen en externe publicaties.

  De secretaris is bevoegd bepaalde correspondentie te delegeren aan door hem/haar aan te wijzen persoon of commissie. Van alle correspondentie wordt altijd een kopie aan de secretaris gezonden.