• Vertrouwenscontactpersoon

  Sporten en grensoverschrijdend gedrag (omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren). Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is de werkelijkheid anders. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging.
  Sportverenigingen moeten zich ertegen wapenen, want een Veilig Sport Klimaat is iets waar alle leden recht op hebben. Het is de eerste levensbehoefte van sporters en het bereiken ervan zou op nummer 1 van het prioriteitenlijstje van elk bestuur moeten staan.
  Want natuurlijk gebeurd het binnen onze vereniging niet, maar stel je voor dat de werkelijkheid toch iets anders zou zijn. Hadden we dan als vereniging niet iets met zijn allen moeten doen?

  Duidelijke regels, daadwerkelijk handhaving van die regels en een veilige plek waar slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen en serieus genomen worden,  vormen de eerste verdedigingslinie.
  Het een kan niet zonder de ander. Het opstellen en bekend stellen van regels ligt in eerste instantie op het bordje van het bestuur en wordt vorm gegeven door Eendracht Arnhem zet grensoverschrijdend gedrag buitenspel.
  Handhaving  (met name het elkaar er op aanspreken) is eigenlijk een verantwoordelijkheid van iedereen. En die veilige plek, die wordt vaak geboden door een speciaal daarvoor opgeleid persoon: een vertrouwenscontactpersoon.

  De vereniging kan tegenwoordig terugvallen op 2 door het NOC/NSF gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen, te weten (mevr.) Annie Koenders en (dhr.) Arend Hogerhorst.
  Laten we ons eerst even voorstellen:

   

  Hallo, mijn naam is Annie van Mouriik:
  de echtgenote van één van de elftalleiders van onze selectie, te weten Gerrit van Mourik. Ik houd me bij Eendracht onder andere als coördinatrice met de bezetting van de bar en keuken bezig. Daarnaast zorg ik voor schone kleedkamers in de zogenaamde nieuwbouw nadat deze tijdens trainingen of wedstrijden door de selectie zijn gebruikt. Ik heb evenals Arend Hogerhorst de cursus voor vertrouwenscontactpersonen gevolgd. Dus zijn er problemen die je graag onder de aandacht wilt brengen, dan kan je altijd bij mij terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

  Hoi, hoi. Mijn naam is Arend Hogerhorst:
  Ik voetbal al meer dan 30 jaar in Arnhem waarvan de laatste 4 jaar bij vv Eendracht Arnhem. Ik heb zelf drie kinderen 2 jongens waarvan er een ook bij eendracht voetbalt en een meisje. Mijn hobby's zijn (uiteraard) voetbal en vissen en ik zwem graag. Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik de jeugd graag wil helpen als er problemen zijn op het veld en buiten het veld. Willen jullie praten over problemen of misstanden dan kunnen jullie Annie of mijn persoontje altijd benaderen.

  Voor hen die het niet (meer) precies weten: de vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (op of buiten de vereniging) en hier met iemand over wil praten.
  We bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. We zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en werken puur op vertrouwelijke basis. Mocht je ooit je verhaal of misschien wel klacht bij ons kwijt willen dan kun je ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken, maar je mag ons ook e-mailen: vertrouwenscontactpersoon@eendrachtarnhem.nl.
  Alleen wij krijgen deze binnenkomende e-mailberichten te zien. Je mag zelf aangeven door wie van ons beide je geholpen wil worden, door allebei mag uiteraard ook.
  Binnen het bestuur hebben wij een vast aanspreekpunt, te weten Dick Veldman die indien nodig zaken op bestuurlijk niveau zal oppakken.
  We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar maak als het nodig is gewoon gebruik van onze kennis en kunde. Want iedereen en elke club kan slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag worden, zelf bij Eendracht Arnhem.

  Vertrouwenscontactpersoon versus vertrouwenspersoon.
  In de sport zijn zowel vertrouwenscontactpersonen als vertrouwenspersonen actief.
  In de praktijk blijkt dat deze functies vaak door elkaar gehaald worden.
  Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen, is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen ook net zo als vertrouwenscontactpersonen de  eerste opvang, maar kunnen ook echt zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen, al dan niet via ons als vertrouwenscontactpersoon, zeer wenselijk. Zij kunnen simpelweg zeker bij zwaardere beschuldigingen nog betere c.q. verdere zorg verlenen dan vertrouwenscontactpersonen.     

  Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.
  Het Vertrouwenspunt Sport is op vier manieren te benaderen:
  • Telefoon: 0900-202 55 90 (gebruikelijke belkosten) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 20.00 uur.
  • WhatsApp: 06-53 64 69 28 Dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp berichten, de telefoon wordt niet opgenomen! Tijdens de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport zal het bericht in behandeling genomen worden. De melder krijgt via WhatsApp een bericht van een vertrouwenspersoon hoe er contact kan worden opgenomen. Zijn/haar telefoonnummer - zichtbaar bij WhatsApp - zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld (NB.: dit telefoonnummer moet eerst in uw contacten opgenomen worden om een bericht te kunnen sturen).
  • E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
  • Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem).