• Erna Rijksen

 • Arend Hogerhorst

 • Vertrouwenscontactpersonen Eendracht Arnhem: Arend Hogerhorst Erna Rijksen

  De vereniging kan tegenwoordig terugvallen op 2 door het NOC/NSF gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen (VCP).

  Zij zijn te bereiken via: 

  • Telefoon: 06-16396121
  • Whatsapp: #vcpeendracht
  • E-mail: vcp@eendrachtarnhem.nl

  Binnen het bestuur hebben wij een vast aanspreekpunt, te weten Dick Veldman, die indien nodig zaken op bestuurlijkniveau zal oppakken. We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar mocht dat wel zo zijn, maak dan gebruik van onze kennis en kunde. Want iedereen en elke club kan slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag, zelfs bij Eendracht Arnhem.

  Sporten en grensoverschrijdend gedrag (omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren). Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is de werkelijkheid anders. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksuele intimidatie of misbruik, pesten en uitsluiting, belediging, bedreiging, discriminatie, mishandeling, agressie en geweld, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing, doping en integriteit. Sportverenigingen moeten zich ertegen wapenen, want een Veilig Sport Klimaat is iets waar alle leden recht op hebben. Het is de eerste levensbehoefte van sporters en het bereiken ervan zou op nummer 1 van het prioriteitenlijstje van elk bestuur moeten staan. Want natuurlijk gebeurt het binnen onze vereniging niet, maar stel je voor dat de werkelijkheid toch iets anders zou zijn. Hadden we dan als vereniging niet iets met zijn allen moeten doen?

  Duidelijke regels, daadwerkelijk handhaving van die regels en een veilige plek waar slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen en serieus genomen worden, vormen de eerste verdedigingslinie. Het een kan niet zonder het ander. Het opstellen en bekendmaken van regels ligt in eerste instantie op het bordje van het bestuur en wordt vorm gegeven door

  ‘Eendracht Arnhem zet grensoverschrijdend gedrag buitenspel’. Handhaving (met name het elkaar erop aanspreken) is eigenlijk een verantwoordelijkheid van iedereen. En die veilige plek, die wordt vaak geboden door een speciaal daarvoor opgeleid persoon: een vertrouwenscontactpersoon.

  Voor hen die het niet (meer) precies weten: de vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (op of buiten de vereniging) en hier met iemand over wil praten. We bieden een luisterend oor, geven raad en begeleiden de meld(st)er in het vinden van een oplossing. We zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en werken puur op vertrouwelijke basis. Mocht je ooit je verhaal of misschien wel een klacht bij ons kwijt willen dan kun je ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Liever zien wij dat je ons telefonisch, via Whatsapp of e-mail benadert, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Ons e-mailadres is: vcp@eendrachtarnhem.nl

  Alleen de beide VCP-ers krijgen deze binnenkomende e-mailberichten te zien. Je mag zelf aangeven door wie je geholpen wil worden. De gekozen vertrouwenscontactpersoon (VCP) neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Het is dan handig als je je telefoonnummer vermeldt in de mail. Als je iets bij ons kwijt wilt, heeft het maken van een fysieke afspraak de voorkeur, uiteraard in een open (niet afgesloten ruimte) en op een locatie waar mensen de vertrouwenscontactpersoon (VCP)niet (her)kennen. Ook dit altijd in overleg met de meld(st)er. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) versus vertrouwenspersoon (VP) In de sport zijn zowel vertrouwenscontactpersonen als vertrouwenspersonen actief. In de praktijk blijkt dat deze functies vaak door elkaar gehaald worden. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen, is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen ook net zo als vertrouwenscontactpersonen de eerste opvang, maar kunnen ook echt zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend.

  Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen, al dan niet via ons als vertrouwenscontactpersoon, zeer wenselijk. Zij kunnen simpelweg, zeker bij zwaardere beschuldigingen, nog betere c.q. verdere zorg verlenen dan vertrouwenscontactpersonen. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport. Het Vertrouwenspunt Sport is op vier manieren te benaderen:

  * Telefoon: 0900-202 55 90 (gebruikelijke belkosten) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 20.00 uur.

  * WhatsApp: 06-53 64 69 28 Dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp berichten, de telefoon wordt niet opgenomen! Tijdens de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport zal het bericht in behandeling genomen worden. De melder krijgt via WhatsApp een bericht van een vertrouwenspersoon hoe er contact kan worden opgenomen. Zijn/haar telefoonnummer - zichtbaar bij WhatsApp - zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld (NB.: dit telefoonnummer moet eerst in uw contacten opgenomen worden om een bericht te kunnen sturen).

  * E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl