• Vrijwilligersbeleid

  Het Bestuur van Eendracht-Arnhem is van mening dat er binnen onze vereniging door vrijwel iedereen een bijdrage geleverd moet worden om de vereniging draaiende te houden. Hoewel het jarenlang een goed gebruik was dat dit op vrijwillige basis gebeurde is vandaag de dag een gestructureerde bijdrage nodig. Zij komen tot dit gegeven omdat het steeds moeilijker wordt in deze verder geïndividualiseerde maatschappij op de conventionele manier vrijwilligers te werven.

  Definitie Vrijwilliger

  Een vrijwilliger is een lid van onze vereniging die uit vrije wil ervoor zorgt dat verschillende taken uitgevoerd worden, zodat de vereniging een vlot verloop kent. Ze werken vaak in teamverband en zijn leden die van mensen houden. De vrijwilliger blijft bij de vereniging omdat door het vrijwilligerswerk een binding met de vereniging en de overige leden ontstaat. Zij nemen vrijwel altijd een sleutelpositie in binnen de vereniging. Het zijn leden, die zich enkele of meerdere uren per week inzetten voor de club om het voetballen en nevenactiviteiten mogelijk te maken.  Vrijwilligers zijn in feite de belangrijkste sponsors binnen onze vereniging. Zij zijn de kurk waarop de vereniging drijft. Het bestuur is van mening dat er veel meer aandacht besteed moet worden aan de vrijwilligers en zijn tot de conclusie gekomen dat er een gestructureerd vrijwilligersbeleid moet komen met een vrijwilligerscoördinator, die als taak heeft de vrijwilliger de juiste plaats in de organisatie te geven.

  Vrijwilligersbeleid

  Bij een gestructureerd vrijwilligersbeleid zullen de vrijwilligers zich eerder aanmelden en het goede beleid zal ervoor zorgdragen dat de vrijwilliger zich steeds beter thuis voelt in de vereniging.

  Werving vrijwilligers

  Elk nieuw lid die zich voor onze vereniging aanmeldt komt in een gespreid bedje, een goede vereniging met capabele mensen aan het roer in het bestuur en de diverse commissies. Kortom men moet er trots op zijn dat men lid is van de voetbalvereniging Eendracht-Arnhem. Het bestuur is van mening dat er binnen onze vereniging door vrijwel iedereen een bijdrage geleverd moet worden om de vereniging draaiende te houden. Bij de inschrijving van een nieuw lid moeten de ouders/verzorgers de intentie aangeven dat ze wat willen doen voor onze vereniging. Bij de jeugd is dit meestal de ondersteuning bij het elftal zoals het rijden naar de uitwedstrijden. Ook zullen alle huidige leden van onze vereniging benaderd moeten worden of ze iets voor onze vereniging willen doen als vrijwilliger.

  Intake gesprek

  Alvorens een nieuwe vrijwilliger te laten toetreden tot ons vrijwilligersteam zal er een intake gesprek moeten plaatsvinden. Dit zal moeten gebeuren door de vrijwilligerscoördinator en de verantwoordelijke van de betreffende commissie. Aan het bestuur zal een voordracht worden gedaan en het bestuur zal bij aanstelling op korte termijn kennismaken met de nieuwe vrijwilliger.

  Verzekeringen

  Een vrijwilliger is lid of wordt lid van onze vereniging, dit zal minimaal zijn als niet spelend lid. Hierdoor wordt hij/zij lid van de KNVB en valt dan onder de Collectieve WA verzekering van de KNVB.

  Vergoeding

  Een vrijwilliger krijgt geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk dat hij/zij verricht bij onze vereniging. Wel zullen, in de maanden dat er gevoetbald wordt, aan hem/haar een aantal koffie bonnen worden verstrekt.
  Deze zijn voor persoonlijk gebruik.
  Verder zal één maal per jaar een Vrijwilligersavond worden georganiseerd door het bestuur.

  Vacatures

  Vacatures moeten worden gemeld bij de vrijwilligerscoördinator, samen met de verantwoordelijke van de betreffende commissie zal gezocht gaan worden om te voorzien in de openstaande vacature.

  Arnhem, 1 maart 2011